30. Sep 2019
Sales
1.1 Lorius hypoinochrous (Schwarzsteislori) 1750€
1.0 Lorius hypoinochrous 800€ NZ 2019 mit V-Test.