15. Mar 2019
Wanted
1.1 Poicephalus Meyeri Damarensis
1.1 Poicephalus Massaicus
0.1 Poicephalus Gulielmi